Posjedovanje mašina savremene tehnologije i modernog koncepta proizvodnje pruža mogućnost usluga štampe koja podrazumjeva sve vrste štampe:

  • Sito štampa
  • Video – flex
  • Sublimacija 
  • Tampon štampa 
  • Vez
  • Digitalna štampa velikih formata