Absolute group je kompanija koja je osnovana 2014. godine sa ciljem pružanja usluga i proizvodnje shodno potrebama globalnog tržišta na kojem se kompanija želi iskušati i pozicionirati. Absolute Group je svoj koncept zasnovala na četiri stuba koja će se strateški razvijati, jačati i unaprjeđivati u zajedničkoj grupaciji povezanih sistema. 

Prvi stub je uslužni u okviru kojeg se ravijaju usluge ugostiteljstva, obrazovanja, marketinga, umjetnosti, sporta, zabave, rekreacije i ostalih interesnih sfera. 

Drugi stub je proizvodnja koja je pokrenuta kroz programe tekstila i metala a ukoliko se ukaže potreba i interes tržišta bit će pokrenuti i drugi programi. 

Treći stub su stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti sa različiitm programima koje će se razvijati kroz projekte europskih i svjetskih fondova. 

Četvrti stub su informacije i komunikacije u različitim društvenim sferama koje imaju svoje ciljane grupe i korisnike koje se mogu umrežavati i specijalizirati za područja globalnog interesa. 

Dinamika razvoja kompanije predvidjela je paralelni razvoj koji će pratiti individualni koncept razvoja svakog stuba. Stvaranje grupacije u kojoj će sistemi sva četiri stuba biti povezani zajedničkim strateškim ciljevima ali pojedinačno samostalni i održivi u poslovanju, krajnji je zadatak i razvojni put kompanije. 

Fizički resursi kompanije su dominantni i podrazumjevaju vlastiti prostor površine oko 20.000 m2 sa objektima, proizvodnim halama, poslovnom zgradom i opremom u privatnom vlasništvu što je kompaniju učinilo neovisnom u planiranju razvojnih programa, plasmana na tržište i diferencijacije u odnosu na konkurenciju. 

Svaki stub ima svoj koncept djelovanja i svoje programe koji se brendiraju kroz preuzete ili vlastite proizvode i promovišu kvalitet i izvrsnost što kompaniju odvaja od drugih sličnih konkurenata i čini je posebnom i drugačijom. 

Kvalitet na prvom mjestu, orginalnost u radu i zadovoljstvo korisnika naših programa su glavni motivi kompanije sa kojim se i ocjenjuje kvalitet brenda, selekcija i identitet u svakom pogledu. 

Povjerenje kao ključ uspjeha utkano je u našj poruci prema našim korisnicima i konzumentima:

Imate razloga da nam vjerujete!