Absolute group (AG) je kompanija koja kroz razvoj svojih strateških stubova želi ponuditi široj i užoj lokalnoj i regionalnoj zajednici zadovoljstvo u korištenju sadržaja AG programa koji garantuju i osiguravaju kvalitet i izvrsnost od ideje do realizacije. 

Biti drugačiji od drugih u kojem kvalitet čini prevagu i pravi razliku na tržištu lojalne konkurencije je idejna misija koja je kompaniju od samog početka orjentisala na otvaranje novih tržišnih okeana što će osigurati i nove korisnike koji prepoznaju kvalitet brenda i njegov identitet.